العربية Français English Español italiano Deutsch Amazigh
ATAJ
Search for a sworn translator

Username :

Password :

Components of the association

The association is made up of the following components :

 • The general assembly,
 • The National Office,
 • The Consultative Council,
 • The Regional Sections.
 • The specialized permanent committees and the work groups having as fields of action :
 • Scientific research, cooperation and continuous training,
 • Social action, cultural and entertainment activities,
 • Laws, rules and regulations, deontology,
 • Communication and exterior relations.

To view the members, please click on the following links :

 • photo7
 • photo6
 • photo10
 • photo11
 • 18
 • 20
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
 • Assemblée Générale 5
ATAJ Association, Tribunal aux affaires familiales, 2ème étage, Avenue Abdelkarim El Khattabi, Quartier Océan - Rabat. Gsm : 0662 660 211 / 0700 096 777 - atajassociation16@gmail.com Introduction Missions Members Code Contact